Предплатен онлайн достъп до продуктите на АПИС

Продукт Време за достъп Текст за SMS До кратък номер Цена
АПИС Право 2 часа apis pravo 1092 2.40 с ДДС
АПИС Право 5 часа apis pravo 1094 4.80 с ДДС
ЕВРО Право 2 часа apis euro 1092 2.40 с ДДС
ЕВРО Право 5 часа apis euro 1094 4.80 с ДДС
*Услугата е достъпна за абонати на всички мобилни оператори

Вход за онлайн достъп до продуктите на АПИС

Предплатен онлайн достъп до продуктите на АПИС чрез изпращане на SMS

Начин за ползване на услугата

Чрез SMS може да заплатите ползване на информационните системи „Апис Право” и „Евро Право” за период от 2 или 5 часа:

1. Изпратете SMS с текст:

  • apis pravo – ако искате да ползвате системата „Апис Право” (българско законодателство и съдебна практика на ВКС и ВАС), или
  • apis euro – ако искате да ползвате системата „Евро Право” (европейско законодателство и съдебна практика), на кратък номер:
  • 1092 – за ползване на избраната система за 2 часа на цена 2,40 лв. с ДДС, или
  • 1094 – за ползване на избраната система за 5 часа на цена 4,80 лв. с ДДС.

В отговор, ще получите SMS с потребителско име и парола.

2. Въведете полученото име и парола на сайта web.apis.bg.

Забележка: Потребителското име съвпада с номера на телефона, от който е изпратен SMS-а, и има следния формат – 359ххххххххх. При всяко следващо изпращане на SMS от даден телефонен номер, потребителското име и паролата ще останат непроменени.

Примери:

  1. Искате да ползвате „Апис Право” за 2 часа – изпратете SMS със съдържание „apis pravo” на кратък номер 1092.
  2. Искате да ползвате „Апис Право” за 5 часа – изпратете SMS със съдържание „apis pravo” на кратък номер 1094.
  3. Искате да ползвате „Eвро Право” за 2 часа – изпратете SMS със съдържание „apis euro” на кратък номер 1092.
  4. Искате да ползвате „Евро Право” за 2 часа – изпратете SMS със съдържание „apis euro” на кратък номер 1094.

Условия за ползване на услугата

Изпращането на SMS към номера 1092 и 1094 създава потребителска сметка (потребителско име с парола за достъп) за пълен достъп за определено време (2 или 5 часа), до избраната информационна система на АПИС.

Сметката се активира при първото влизане с полученото потребителско име и парола. Заплатеното време за ползване започва да тече от този момент насетне без прекъсване до изчерпването му. През този период, равен на 2 или 5 часа, може да се влиза в системата многократно.

Изпращането на няколко последователни SMS-a дава възможност за натрупване на времето за ползване.

Предлаганата услуга може да бъде ползвана от абонати на МТел, Теленор и Виваком.

Периодът, през който трябва да активирате акаунта е 30 дни от датата на плащане.

Периодът, през който можете да ползвате активирания акаунт отново е 30 дни от датата на плащане.