Предплатен онлайн достъп до продуктите на АПИС

АПИС Право
Евро Право
Апис Практика
(Изисква задължително Апис Право)
Апис Процедури
Апис Финанси
Евро Финанси
Време
Глобус
Имотни справкиПредплатен онлайн достъп до продуктите на АПИС

Предплащането за ползване на информационните системи на АПИС създава потребителска сметка – потребителско име и парола за достъп – за пълен достъп до избрана от Вас система/и за период от 1 месец.

Сметката се активира при първото влизане с полученото по e-mail потребителско име и парола. Заплатеното време за ползване започва да тече от този момент насетне без прекъсване до изчерпването му. През заплатения период, равен на 1 календарен месец, може да влизате в системата многократно.

Периодът, през който трябва да активирате потребителската сметка, е 90 дни от датата на плащането.

Периодът, през който можете да ползвате активираната сметка, отново е 90 дни от датата на плащането.

Информационни системи, достъпни онлайн чрез предварително плащане за период от 1 месец:

 • Апис Право;
 • Евро Право;
 • Апис Практика (изисква задължително Апис Право);
 • Апис Процедури;
 • Апис Финанси;
 • Евро Финанси;
 • Апис Време;
 • Апис Глобус;
 • Имотни справки.

Време за ползване:

 • 1 месец.

Начини за плащане:

 • по банков път.
Стъпки, които трябва да извършите, за да получите онлайн достъп до една или няколко от информационните системи:
 1. Изберете система или системи.
 2. Изберете начин на плащане:
  1. по банков път.
 3. Въведете валиден e-mail и име и преминете към следващата стъпка чрез бутон „Напред”.
 4. Фактура:
  1. ако не желаете да получите фактура, кликнете върху бутон "Напред";
  2. ако желаете да получите фактура, сложете отметка в полето "Желая да получа фактура", въведете данни за нея и кликнете върху бутон "Напред".
 5. На следващия екран ще видите допълнителна информация според начина на плащане, който сте избрали:
  1. по банков път - получавате данни за банковия превод. Заявката ще бъде изпълнена след получаване на превода.

  Забележка: Ако не извършите плащане в рамките на 30 дни от постъпване на заявката, оператор от АПИС ще се свърже с Вас, за да я потвърдите или откажете.

 6. Въведете полученото име и парола на сайта за онлайн достъп до продуктите на АПИС - https://web.apis.bg.